Jednostka Wojskowa Świętoszów

Baza wyszukanych fraz

emilusia portal

Temat: Bremer krytycznie o polskich wojskach w Iraku
Sytuacja w WP, dzisiaj wygląda inaczej niż w latach 80- tych ; oddziały wojskowe, nielktóre są dobrze wyszkolone, najlepszym przykładem jest 10. BKP ze Świętoszowa i dość dobrze cała " jedynastka". Faktem natomiast jest iż sprzęt którym posługiwały się zmiany od I do III był kiepskiej jakości lub go wogóle nie było, m. in. noktowizory, kamizelki. Ale kolejnym faktem jest także iż Polskie wojsko przechodzi długotrwałą swoistą restrukturyzację w wyniku czego kolejne jednostki są porównywalne do wojsk zachodnich pod względem wyszkolenia i sprzętu. Taki proces jest długi i żmudny a w dodatku musimy "podgonić" sojuszników z lat kiedy oni już zmieniali taktykę, sprzęt i ludzi a nas jeszcze nie było w Pakcie.
Dalej podtrzymuję moję zdanie iż ten człowiek nie wiedział jakie zadania stawia Polski rząd przed PKW w Iraku w wyniku czego nie mogliśmy podjąć innej decyzji odnośnie Karbali.

Tak na marginesie Człowiek który wywołał te całe zamieszanie jest cywilem i wogóle nie odsłużył choćby roku w wojsku amerykańskim więc myślę iż nie zna on specyfiki działań wojskowych.
PS. Z moim zdaniem można oczywiście się nie zgodzić i podważyć je w różny wymyślnny sposób ; w końcu każdy ma do tego prawo ; więc myślę że dalsza polemika na ten temat nie ma merytorycznego sensu, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś kto bedzie miał odmienne zdanie od Waszego.
Źródło: specops.com.pl/forum/viewtopic.php?t=838Temat: Procedura przyjmowania do korpusu szeregowych zawodowych
Witam Czy wie ktos jak wyglada procedura przyjmowania zolnierza rezerwy na zolnierza zawodowego bo juz sam nie wiem? Chce byc zolnierzem zaw. a wiec zglosilem sie z moja prosba do WKU, z tamtad odeslali mnie do jednostki, ktora jestem zainteresowany, a mianowicie 10 BKPanc. W Swietoszowie trafilem do sztabu gdzie spisano moje wszystkie dane i zapytano sie mnie czy pasuje mi kompania rozpoznawcza, oczywiscie sie zgodzilem, poczym powiedziano mi ze teraz wszystkim zajmie sie WKU i za tydzien mam sie do nich zglosic. Po tygoniu zglosilem sie do WKU ale tam mi powiedziano, ze nic dla mnie nie maja z tej jednostki i ze procedura przyjmowania wyglada zupelnie inaczej. Sam sie zdziwilem bedac w 10 BKPanc ze nikt nie wspomnial o testach sprawnosciowych. W WKU powiedziano mi ze poprostu 10BKPanc mnie splawila
Co mam teraz zrobic, kazali mi czekac jeszcze jeden tydzien na wojskowa poczte czy cos takiego...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=21336


Temat: Dostawa artykułów biurowo- piśmiennych
JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2399 W ŚWIĘTOSZOWIE
informuje, że postępowanie prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Dostawa materiałów biurowo- piśmiennych dla Jednostki Wojskowej Nr 2399 w Świętoszowie” wybrana została w Dziale I oferta
Firmy FH CDN sp. j. Paweł RURAK, Weronika RURAK
58-506 Jelenia Góra ul. Moniuszki 1 B
z ceną ofertową brutto 116 604,06 zł

Firma złożyła ofertę niepodlegającą odrzuceniu i najkorzystniejszą w wyniku oceny i porównania ważnych ofert przy zastosowaniu kryterium „cena 100%”.

Streszczenie oceny i porównania ofert:
1. Firma Handlowa CDN sp. j. Paweł RURAK, Weronika RURAK
58-506 Jelenia Góra ul. Moniuszki 1 B
Cena ofertowa brutto: 116 604,06 zł tj. 100,00 pkt
2. LAMBDA 2 sp. z o.o.
59-300 Lubin ul. Polna 24
Cena ofertowa brutto: 128 265,22 zł tj. 90,91 pkt
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3012


Temat: Dostawa drobnego sprzętu (w tym HACCP)
Świętoszów, dnia 31.03.2008 r.

Dotyczy: Zapytania do SIWZ na zadanie: „Dostawa drobnego sprzętu mundurowego i
żywnościowego (w tym HACCP) dla Jednostki Wojskowej 2399 w Świętoszowie.

Treść pytania 1:

W dziale III lp. 4 torba na bieliznę alarm. plastikowa, gruba poj. 10 l z zamknięciem. Proszę o podanie jakie ma być zamknięcie torby oraz co oznacza słowo „alarm.”, w jakim kolorze ma być torba? Czarna czy przeźroczysta?

Treść pytania 2:

W dziale III lp. 5 worek do pakowania ubrań cywilnych, foliowy gruby poj. 120 l. Czy ten worek ma zapięcie, w jakim kolorze ma być worek?

Wypełniając dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) w odpowiedzi wyjaśniam co następuje:
1. Jest to nazewnictwo wojskowe, oznacza torbę na bieliznę alarmową. Zamawiający wymaga torby przeźroczystej z zapięciem typu żyłkowego.
2. Zamawiający wymaga worka w kolorze czarnym, bez zapięcia.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2845


Temat: Dostawa mat. budowlanych i technicznych jednorazowego użytku
Jednostka Wojskowa Nr 2399 w Świętoszowie informuje, iż w dniu 05.03.2007 r. od Wykonawcy: PH "KOGEX" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Myszkowska 16 wpłynął protest wobec następujących czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania:
1. naruszeniu przez Zamawiającego art. 38 ust. 1 ustawy, polegającego na nieudzieleniu odpowiedzi na zadane pytania, co wobec braku danych technicznych i właściwego opisu nie pozwala na umieszczenie w ofercie artykułów odpowiadających potrzebom Zamawiającego,
2. naruszeniu przez Zamawiającego art. 38 ust. 2 ustawy, polegającego na nieumieszczeniu treści zadanych pytań na stronie internetowej Zamawiającego.
W związku z powyższym na mocy art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
Jednocześnie informuję, że termin składania ofert wyznaczony na dzień 06.03.2007 r. godz. 10:00 jest nieaktualny. Nowy termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu zostanie wyznaczony po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1119


Temat: Dostawa mat. budowlanych i technicznych jednorazowego użytku
Wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 w związku z art. 183 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Jednostka Wojskowa 2399 w Świętoszowie przedstawia w załączeniu treść zapytań do opisu przedmiotu zamówienia oraz stosowne wyjaśnienia.

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy przedłuża się termin składania ofert do dnia 20.03.2007 r. godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2007 r. godz. 10:30.
Termin związania ofertą upływa dnia 19.04.2007 r.
Wymagany termin realizacji umowy: do 30.04.2007 r.
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1119


Temat: Franki szwajcarskie
pracowałem kilka lat temu przy systemach do pomiaru i diagnostyki luf czołgowych, muszę Was zmartwić polskie czołgi nie mają norm określających stopnia przydatności luf do użycia, a wypadki niestety ale dość często się zdarzają.
A Leopardy co Polska przywiozła z Niemiec (około 120szt)i są w jednostce wojskowej w Świętoszowie to również kupa złomu. Choć żołnierze chwalili sobie zamki w tych czołgach, w 4szt. z luf zrobiły im się tulipany a załoga przeżyła, co w Twardym po takiej przygodzie mówi się o cudzie. W (T72) po modernizacji Twardym (PT91) modernizacja polegała na wzmocnieniu pancerza, uzbrojenia i dołożeniem elektronicznych systemów ułatwiających atak. Można go najbliżej nas w Modlinie zobaczyć.Twardy po defiladzie, a nie każdy wie że zaraz w Al. Ujazdowskich lano nowy asfalt
Źródło: jaguarclubpoland.pl/viewtopic.php?t=2010


Temat: Wykonanie przeglądów technicznych F-3 i F-4 pojazdów
1.Zamawiający: Jednostka Wojskowa 2399 Świętoszów
59-726 Świętoszów ul. Sztabowa 1
NIP 924-000-61-65 REGON 230221480
tel. 0-75 735 50 20, fax 0-75 735 50 91
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) jest zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.10bkpanc.sow.mil.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przeglądów technicznych F-3 i F-4 pojazdów MERCEDES i FAUN (z podziałem na 2 zadania częściowe) dla Jednostki Wojskowej 2399 w Świętoszowie.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na przedmiot zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2008 r.
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
•spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
•nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
•posiadają autoryzację odpowiednio: DaimlerChrysler Automotive Polska sp. z o.o. i/lub FAUN Polska sp. z o.o.
•złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Zamawiający odstępuje od żądania wadium od przystępujących do niniejszego przetargu.
9. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%
10. Termin składania ofert upływa dnia 27 marca 2008 r. o godz. 10.00.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opisanej według wskazań siwz, należy złożyć w Kancelarii Jawnej JW 2399 ul. Sztabowa 1, 59-726 Świętoszów.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 26.04.2008 r.
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów ani stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
13. Ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 13.03.2008 r. oraz na tablicy ogłoszeń przy Biurze Przepustek nr 1 i na stronie internetowej Zamawiającego.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=2821